Emissionsmåling af ammoniak

RotorCam har i samarbejde med Biologisk Institut udviklet en ny højteknologisk drone, der kan foretage emissionsmåling af ammoniak/metan.

Vores mål var at gøre de traditionelle målesystemer mobile, og derved gøre det nemmere at måle svært tilgængelige steder på en kost-effektiv måde. Denne type drone kan identificere de miljømæssige belastninger fra afkastluftens indhold af eksempelvis partikler, opløsningsmidler og lignende. Dronerne kan således bruges til at flyve over industrielle områder med henblik på at udarbejde et detaljeret emissionskort, som kan bruges til dokumentation og afmåling af emission.

Identificer kilden til udslippet
Særligt landbrugsindustrien er ansvarlig for en stor del af den globale udledning af drivhusgasser. For at sikre, at der ikke sker for store miljøpåvirkninger, stiller lovgivningen krav til virksomheder i forhold til måling, udledning og eventuelt reducering af emissioner og lugt. Derfor, hvis du som landbrugsejer ønsker at være sikker på, at du opfylder myndighedernes krav til emissionsmåling af ammoniak og metan, så kan du med fordel benytte dig af vores effektive metode. En drone kan opspore de områder, hvor der udledes store mængder klimaskadeligt metan, og den kan ydermere identificere selve kilden til udslippet. Hvis du som erhvervsdrivende ikke overholder de krav, der stilles til din virksomhed, hvad angår emissionsmåling af ammoniak og metan, kan du i værste tilfælde risikere at miste retten til at drive virksomhed. Derfor kan det betale sig, at du kender til dine faktiske emissioner. Præcist hvilke krav der stilles, det afhænger af, hvilken type virksomhed du ejer, og af den mængde miljøpåvirkning, din virksomhed forventes at give.

Hvis du ønsker at reducere udledningen af metan fra dit bioanlæg, så kontakt os for en uforpligtende samtale. Vi kan nemt og effektivt gennemføre afmålinger og udarbejde valid dokumentation på, at din virksomhed overholder lovgivningen.  Dette kan ligeledes bruges med henblik på at styrke din virksomheds profil, da det kan skabe værdi, at kunne dokumentere overfor sine kunder, at man har en aktiv miljøpolitik.

Emissionsmåling af ammoniak/metan

Du er altid velkommen til at tage kontakt

Udfyld nedenstående kontaktformular, så vender jeg tilbage hurtigst muligt.

RotorCam.dk

Email: sj@rotorcam.dk
Tlf: 23 86 04 42
CVR: 25 23 14 06